17/08/2022

  

Lượt xem: 558

Công ty cổ phần tập đoàn Merap phát tặng phẩm phòng dịch cho CBNV và người nhà mắc Covid-19


Ngoài những biện pháp phòng dịch đảm bảo an toàn sản xuất, Cty cổ phần tập đoàn Merap và Công đoàn Merap luôn quan tâm, theo sát để hỗ trợ CBNV mắc Covid-19. Với các CBNV và người nhà mắc Covid-19 sẽ nhận được vật phẩm Medoral và Xisat để hỗ trợ trong thời gian chữa bệnh.


Các tổ trưởng công đoàn sẽ gửi vật phẩm và động viên hỗ trợ cần thiết.