Nhân loại đang “cạn kiệt” kháng sinh

Ngày 27 tháng 2 năm 2017, Tổ chức y tế thế giới (WHO) công bố danh sách 12 chủng vi khuẩn nguy hiểm nhất với sức khỏe loài người và cần được ưu tiên nghiên cứu & phát triển kháng sinh.

Cách mạng Công nghiệp 4.0 và Công nghệ dược phẩm

Cũng như một số ngành sản xuất khác, công nghiệp dược nước ta trong quá trình đổi mới và hộp nhập cũng đã từng bước hiện đại hóa và tiếp cận với những kỹ thuật và công nghệ mới do sự phát triển của công nghệ thông tin đem lại.