06/02/2018

  

Lượt xem: 2381

Cũng như một số ngành sản xuất khác, công nghiệp dược nước ta trong quá trình đổi mới và hộp nhập cũng đã từng bước hiện đại hóa và tiếp cận với những kỹ thuật và công nghệ mới do sự phát triển của công nghệ thông tin đem lại.

Sự năng động, quyết tâm dân thân vào nền công nghiệp số hóa của các lãnh đạo các doanh nghiệp dược Việt Nam trên tinh thần “mọi thay đổi phải được quyết định từ cấp cao nhất của doanh nghiệp” là yếu tố sống còn trong việc thực hiện Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV tronng công nghiệp dược nước nhà.

Khái niệm công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) là thuật ngữ rút gọn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (In- dustrial Revolution 4.0). Thuật ngữ “Cách mạng công nghiệp 4.0” bắt nguồn từ một dự án chiến lược công nghệ cao của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về xúc tiến quá trình điện toán hóa (Computerization ) nền sản xuất hàng hóa.

Công nghiệp 4.0 là quá trình thay đổi mô hình sản xuất và/hoặc kinh doanh, tạo ra doanh thu và giá trị mới bằng công nghệ số (Digital Transformation ) với đòn bẩy là công nghệ nền thế hệ thứ ba (Third Platform Technology ) bao gồm: điện toán di động, mạng xã hội, điện toán đám mây( I – Cloud Computing) và các gói dữ liệu lớn (Big Data ), Internet kết nối vạn vật (IoT: Internet of Things ), công nghệ giám sát vận hành (OT: Operational Technology ), công nghệ người máy (Robotics)… Tất cả công nghệ nói trên sẽ tạo ra các nhà máy kết nối, phân quyền, phân cấp một cách thông minh trong sản xuất (Smarrt Decentralised Manufacturing), hệ thống tối ưu hóa (Self- optimising System) và chuỗi cung ứng số hóa trong môi trường của hệ thống thực - ảo (Cyber – physical System) bao gồm phần cứng và phần mềm kết nối qua mạng không dây hoặc điện toán đám mây. 

Một định nghĩa ngắn gọn hơn về Công nghệ 4.0 là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ bởi công nghệ thông tin (Information - Incentive Transformation) của nền sản xuất trong môi trường kết nối dữ liệu, con người, quy trình/dịch vụ, hệ thống và cơ sở sản xuất với việc tạo ra các hệ sinh thái sản xuất mới (New Manufactoring Ecosystems), trên cở sở công nghệ số là đòn bẩy và sử dụng các thông tin như là phương tiện để thực hiện nhà máy thông minh.

Công nghệ 4.0 sẽ đẩy mạnh xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ và quá trình sản xuất, bao gồm hệ thống thực - ảo (Cyber - physical System), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things), điện toán đám mây (I - Cloud Computing) và điện toán nhận thức (Cognitive Computing) mô phỏng tư duy của con người. Công nghệ 4.0 sẽ tạo ra các nhà máy thông minh (Smart Factory) trong những nhà máy ấy, hệ thống thực - ảo sẽ điều hành các quá trình vật lý của sản xuất, tạo nên phiên bản (Virtual Copy) của các hoạt động sản xuất và thực hiện các quyết định phân cấp/phân quyền (Decentralised Decision). Thông qua điện toán đám mây, các hệ thống thực tế ảo sẽ giao tiếp và hợp tác với nhau và với con người một cách tức thời (Real Time) và thông qua các dịch vụ Internet, các dịch vụ nội bộ và dịch vụ xuyên tổ chức (Cross- Organizatinonal Services) sẽ tạo ra một chuỗi giá trị cho tất cả những người sử dụng dịch vụ.

Cách mạng công nghiệp 4.0 được thiết kế dựa trên bốn nguyên tắc nền tảng sau đây:

•    Khả năng liên vận hành (Interoperability): khả năng các máy móc, thiết bị, hệ thống cảm biến (Sensor) và người điều khiển, điều hành có thể liên kết và truyền thông với nhau thông qua internet vạn vật (IoT). Việc kết nối trong hệ thống Internet vạn vật và Internet giữa con người (IoP: Internet of People) sẽ giúp tự dộng hóa quá trình sản xuất/kinh doanh lên một quy mô chưa từng thấy.

•    Sự minh bạch thông tin: Khả năng tạo lập phiên bản ảo (Virtual Copy) của toàn bộ hệ thống thông tin thu thập từ các hoạt động vật lý của quá trình sản xuất thông qua thu thập dữ liệu bằng hệ thống các cảm biến trong mô hình các nhà máy thông minh. Điều này đòi hỏi phải có khả năng tập hợp toàn bộ các dữ liệu thô từ các cảm biến để tạo thành các thông tin có giá trị lớn hơn.

•    Sự hỗ trợ kỹ thuật: Trước hết, khả năng của hệ thống kỹ thuật hỗ trợ cho con người bằng cách tập hợp và hiển thị toàn bộ thông tin để có thể ra quyết định và giải quyết khẩn cấp các vấn đề nảy sinh trong sản xuất. Sau đó, khả năng của hệ thống thực tế ảo có thể hỗ trợ, thay thế con người điều hành/điều khiển quá trình sản xuất trong việc thực hiện một loạt các hoạt đọng hao tổn sức lực và/hoặc sức khỏe, nhàm chán hoặc không an toàn.

•    Quyết định phân quyền: Khả năng của hệ thống thực tế ảo có thể tự ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ càng tự động hóa cao bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, trường hợp phát sinh nhiễu (Interference) hoặc có xung đột về mục tiêu hoạt động (Conflict of Goals) các quyết định mới được chuyển lên cấp cao hơn.

Tác động của Công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 cho phép nhà sản xuất có cái nhìn toàn diện về các công đoạn của quá trình sản xuất và buộc nhà sản xuất có trách nhiệm thông tin về nguyên liệu, sản phẩm, chất lượng, về chi phí, về kết quả đầu ra và về khách hàng… nhằm bảo đảm các cơ hội cải tiến, tiết kiệm nguồn lực tài chính, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp.

Việc kết nối các thiết bị, con người, quá trình/quy trình, dịch vụ và hệ thống cung ứng bổ sung cho IoT và Công nghiệp 4.0. Thời đại của “Công nghệ nhúng” (Embedded Technology) chính là phương thức các thông tin và các thiết bị này được kết nối với nhau và sẵn sàng chờ lệnh từ đầu ngón tay của con người điều khiển và quản lý. Lợi thế của công nghệ này rất quan trọng đối với các nhà sản xuất trong thời đại cạnh tranh thị trường toàn cầu.

Tiếp cận được với các thông tin có ý nghĩa giúp cho con người quản lý sản xuất/dịch vụ có cái nhìn rõ ràng hơn về các công đoạn của quá trình/quy trình, cho phép phân tích tốt hơn thực trạng, có thể đưa ra các quyết định tức thời (Real Time) và có trách nhiệm để cải tiến liên tục và đạt được các quá trình/quy trình ưu việt. Theo các nhà phân tích, nền công nghiệp sản xuất/chế biến (Manufacturing Industry) sẽ được hưởng lợi nhiều nhất bởi Internet kết nối vạn vật, và do đó cũng tác động đáng kể đến công nghiệp dược và công nghiệp y tế.

Tuy nhiên, công nghiệp 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức. Trước hết, công nghiệp 4.0 sẽ tác động đến các vấn đề về an toàn công nghệ thông tin. Vấn đề bảo mật ngày càng trở nên cực kỳ quan trọng bởi nhu cầu nội tại của việc thay thế hệ thống sản xuất khép kín trước đây bằng một hệ thống mở. Việc sử dụng quá trình truyền dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác trong sản xuất (Machine to Machine Communication) đòi hỏi quá trình giao tiếp giữa các thiết bị trong sản xuất phải hết sức đáng tin cậy và ổn định, với độ trễ (Latency) cực ngắn. Mặt khác, cần bảo đảm sự toàn vẹn của quá trình sản xuất, ngăn ngừa các “lỗ thủng” công nghệ thông tin có thể gây ra các sự cố gián đoạn, ngừng trệ quá trình sản xuất và các tổn thất lớn về kinh tế, kể cả các cuộc “tấn công mạng”. Việc ứng dụng mạnh mẽ và phổ biến công nghệ thông tin cũng đòi hỏi phải tăng cường bảo vệ các bí quyết công nghiệp. Việc ứng dụng rộng rãi quá trình tự động hóa, sử dụng người máy công nghiệp và kiểm soát quá trình sản xuất bằng công nghệ thông tin có thể đưa đến việc tinh giản bộ máy quản lý và cắt giảm lực lương nhân sự, đặc biệt nhân sự trình độ thấp, gây ra các hệ lụy cho xã hội.

Một số chuyên gia về kinh tế đã nhận định, Công nghiệp 4.0 có thể đem lại cho nền kinh tế toàn cầu các tác động sau đây:

•    Sự thay đổi mô hình sản xuất/kinh doanh và dịch vụ
•    Quá trình sản xuất liên tục và chắc chắn, đáng tin cậy

•    An ninh mạng và sự an toàn về công nghệ thông tin. Các công ty bảo mật thông tin phải quan tâm giải quyết các vấn đề về độ an toàn của hệ thống IoT và IoP

•    Các thiết bị tự động, các robot an toàn

•    Các yếu tố kinh tế - xã hội làm nền tảng cho nền công nghiệp số hóa

•    Hệ thống luật pháp, quy chế thích ứng với nền kinh tế và công nghiệp số hóa: chữ ký điện tử, hồ sơ điện tử (I - Document), báo cáo điện tử (I - Report)…

•    Đào tạo, huấn luyện kỹ năng và kiến thức cho người lao động và nhà quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế/nền công nghiệp số hóa

•    Và điều quan trọng nhất là làm cho các nhà sản xuất/kinh doanh hiểu được thực chất các tác động trên đây đến sự sống còn của doanh nghiệp.

Công nghiệp 4.0 và công nghiệp dược 

Nhiều nhà quan sát cho rằng công nghiệp dược truyền thống khá bảo thủ và vì vậy người ta có thể đưa ra vô số lý do từ quy chế cho đến nguồn lực tài chính để biện minh cho việc chậm trễ trong tiếp thu các công nghiệp mới. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ và đầy sáng tạo trong công nghiệp dược phẩm trong những năm trước mắt khi Công nghiệp 4.0 đang trở thành một cuộc cách mạng công nghệ trên toàn cầu.

Sản xuất dược phẩm trong thời đại số hóa (Digital Era)

Trong tương lai gần, trong các nhà máy dược phẩm, công nghệ phân tích quy trình (PAT: Process Analysis Technology), đã được thảo luận rất nhiều và thử nghiệm ở quy mô pilot trong các tập đoàn và công ty dược phẩm hàng đầu trong hàng chục năm qua nhưng chưa được áp dụng rộng rãi ở quy mô lớn, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực trong các nhà máy dược phẩm hiện đại. Sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thiết bị thông minh được kết nối, hoặc nói như thuật ngữ công nghệ thông tin, được “nhúng” (embedded) vào các quá trình và công nghệ sản xuất dược phẩm, để thu thập các dữ liệu và thông tin một cách “tức thời”, ví dụ trong các nhà máy dược phẩm được điều hành bằng hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), để thay thế cho việc thực hiện các phép kiểm tra chất lượng theo truyền thống. Các “nhà máy dược phẩm thông minh” sẽ không còn sản xuất dược phẩm theo lô (Batch Process) mà là một quá trình sản xuất liên tục (Continous Production) được thực hiện bởi các thiết bị và công cụ thông minh có khả năng giao tiếp với nhau (Machine to Machine Communication) và với con người (Human Machine Interface).

Xử lý dữ liệu thông minh – chất lượng dược phẩm tốt hơn

Sẽ diễn ra việc số hóa mọt khối lượng khổng lồ các dữ liệu sản xuất theo truyền thống vẫn đang được in trên giấy và/hoặc ghi chép trong sổ sách. Chắc chắn Internet kết nối vạn vật sẽ hoàn toàn thực hiện một cuộc cách mạng trong công việc này. Hàng ngàn tỷ byte (Terabyte) dữ liệu điện tử về sản xuất/kinh doanh trong các nhà máy/công ty sẽ được tạo ra và lưu trữ thay vì phải xây dựng các kho để lưu trữ văn bản dữ liệu (theo yêu cầu của nhà sản xuất và yêu cầu của cơ quan quản lý). Các nhà sản xuất – kinh doanh dược phẩm sẽ ứng dụng các giải pháp “thuật toán đám mây” được hỗ trợ bởi công nghệ “chuỗi khối” (block chain) phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối dữ liệu liên kết với nhau trong đó các hoạt động của hệ thống sẽ được ghi lại tức thời theo thời gian. Tất cả các công nghệ này sẽ thách thức “não trạng” truyền thống của các nhà quản lý và các doanh nghiệp về các khái niệm “lưu trữ dữ liệu”, bảo đảm “sự toàn vẹn của dữ liệu”, về “bí mật” và “bảo mật” dữ liệu (Data Privacy and Protection). Các dữ liệu sẽ được xử lý một các thông minh, kết nối với các phân tích và hợp nhất với thông tin của người sử dụng cuối cùng (end user), cho phép sản xuất ra các sản phẩm chất lượng tốt hơn, có hiệu quả và hiệu dụng tốt hơn. 

Thay cho lời kết

Cũng như một số ngành sản xuất khác, công nghiệp dược nước ta trong quá trình đổi mới và hội nhập cũng đã từng bước hiện đại hóa và tiếp cận với những kỹ thuật và công nghệ mới do sự phất triển của công nghệ thông tin đem lại.

Trong công nghiệp dược phẩm những năm gần đây, nhiều nhà máy trong nước đã trang bị các thiết bị sản xuất dược phẩm tự động được kiểm soát bằng bộ điều khiển logic lập trình (PLC: Programmable Logic Controller). Có nhà máy đã ứng dụng hệ thống SCADA vào dây chuyền sản xuất… Trong sản xuất thuốc vô khuẩn và các dây chuyền sản xuất dược phẩm có độc tính cao như thuốc ung thư, hormon sinh dục (Cytotoxics, Sexual hormones ) đã áp dụng công nghệ Isolator… Một số công ty kinh doanh/phân phối dược phẩm đã ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng thông qua các công cụ hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA: Personal Digital Asistant ). Một số doanh nghiệp đã ứng dụng các phần mềm “kế hoạch hóa nguồn lực doanh nghiệp” (ERP: Enterprise Resources Planning ) trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp…

Tuy nhiên, những ứng dụng này chỉ mới là kết quả của những cố gắng riêng lẻ. Vẫn còn một khoảng đường dài trước mắt để công nghiệp dược Việt Nam có được những “nhà máy dược phẩm thông minh” nói riêng và tiến đến có một “nền công nghiệp dược thông minh” nói chung. 

Để hội nhập với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 doanh nghiệp dược Việt Nam cần có môi trường chính sách rõ ràng, đặc biệt là chính sách khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao và khuyến khích sản xuất thuốc chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của công nghiệp dược trong nước, theo tinh thần “chính phủ kiến tạo” mà Thủ tướng đã quyết tâm xây dựng. Sự năng động, quyết tâm dấn thân vào nền công nghiệp số hóa của lãnh đạo các doanh nghiệp dược Việt Nam trên tinh thần “mọi thay đổi phải được quyết định từ cấp cao nhất của doanh nghiệp” là yếu tố sống còn trong việc thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV trong công nghiệp dược nước nhà. 

Theo PGS. TS. LÊ VĂN TRUYỀN
Chuyên gia cao cấp (Dược học), Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế


TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
(1) Hermann, Peutek Otto, Design Principle forr Industry 4.0 Scenario, 2016
(2) Jens Alexander Hartmann, The Industry 4.0 and what can learn from other industries, https://ww.linkedin.com/ …/industry-40-what-pharma-can-learn-from-other-hartman…
(3) internet of Thing, industry 4.0 and the Pharmaceutical Manufacturing Sector, 8th Dec, 2016, https://www.manufacturingchemist.com/category/manufacturing
(4) Ming Chua, internet of Things and pharmaceutical Industry, Halfmann Goetsch & Partner Group, July 2017