02/08/2018

  

Lượt xem: 2465

Hệ thống HVAC (Heating, Ventilation and Air-conditioning) là hệ thống tạo nên các cấp độ sạch khác nhau dựa theo tiêu chuẩn về cấp độ phòng sạch của GMP, GLP và GSP - WHO.

Làm chủ hệ thống HVAC sẽ giúp kiểm soát và khống chế nồng độ hạt bụi, tạo tiền đề thuận lợi cho việc sản xuất ra những sản phẩm an toàn.

Bài giảng sau đây sẽ mang đến những kiến thức cơ bản về hệ thống HVAC và quy trình thẩm định hệ thống HVAC phòng sạch.