11/01/2018

  

Lượt xem: 1015

QC là phòng sử dụng rất nhiều hóa chất phục vụ cho công việc, trong đó có nhiều loại có thể gây nguy hại cho sức khỏe kiểm nghiệm viên, gây tác động xấu cho môi trường. Để giảm thiểu tác động bất lợi của hóa chất này, phòng QC đã tìm hiểu và soạn ra 2 bài đào tạo về chủ đề "Hóa chất nguy hại trong kiểm nghiệm.

Qua bài đầu: "Hóa chất nguy hại trong kiểm nghiệm - Nhận thức chung", các nhân viên QC sẽ biết được cách phân loại hóa chất độc hại áp dụng chung trên thế giới hiện nay (phân loại theo GHS), cách truyền đạt thông tin nguy hại, các biểu tượng nguy hại. Sau bài học đầu tiên, nhân viên QC sẽ biết được cách tra cứu và tìm hiểu thông tin để giải quyết các vấn đề gặp phải khi làm việc với hóa chất hàng ngày như khi bị đổ hóa chất ra người, cách xử lý hóa chất thừa, các thận trọng khi làm việc với hóa chất...

Nội dung bài giảng "Hóa chất nguy hại trong kiểm nghiệm - Nhận thức chung":