26/02/2018

  

Lượt xem: 1781

Kỳ thi đại học là một kỳ thi quan trọng nhưng đó không phải là cánh cửa vào đời duy nhất. Đó là thông điệp mà Noo Phước Thịnh cũng với nhãn hàng Osla muốn gửi đến các bạn trẻ trước mỗi mùa thi.